Disclaimer en Privacyverklaring.

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Privacy Verklaring en de de Verkoopsvoorwaarden. Samen vormen deze onze Algemene Voorwaarden, die zowel gelden voor ons, KAFKA DESIGN, als voor jou, de gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.