Algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door KAFKA DESIGN. De voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden, die al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met KAFKA DESIGN.